Private

Wish I didn’t know you!

Låt oss prata om ångest. Vad vet du om den, känner du den?

Jag vet inget alls om ångest men jag känner den alltför väl. Den flåsar mig i nacken vid minsta lilla motgång men också vid alla framgångar. Den vill mig väl, men samtidigt så skadar den mig så djupt.

Stryper mig, drar ner mig och sakta dränker mig!

Befriar mig, lyfter mig och för mig varsamt fram.

Ibland är vi vänner, jag och ångesten. Men oftast bittra fiender. Den förstår inte att jag vill gå vidare, se och uppleva saker utan att dras med den som ett dragplåster jag aldrig blir kvitt. Fast ingen ser den, vilket folk ofta är snabba med att påpeka, så är den där. Och drar mig sakta ifrån att nå mina drömmar och mål. Ifrån att kramas och umgås med nära eller kära. Ifrån att boka den där resan, testa den där maten eller helt enkelt gå utanför dörren, en sån vanlig grej!

Jag önskar att jag visste mer om ångesten än vad jag faktiskt känner den. Men kanske mest av allt, att någon annan skulle se den och förstå varför jag inte alltid säger hej eller håller mig undan när jag mår som sämst.

Let’s talk about anxiety. What do you know about it, do you know it?I do not know anything about anxiety but I feel it too well. It hurts my neck at the slightest downside but also in all successes. It wants me well, but at the same time it hurts me so deeply.Stir me down, drag me down and slowly drop me!Deliver me, lift me up and care for me.Sometimes we are friends, me and the anxiety. But usually bitter enemies. It does not understand that I want to move on, see and experience things without being pulled with it like a dragonfly I never get rid of. Although no one sees it, which people are often quick to point out, it’s that. And slowly pulling me from my dreams and goals. From hugging and hanging out with loved ones. From booking that trip, try that food or simply go outside the door, such a common thing!I wish I knew more about the anxiety than I actually feel. But perhaps most of all, someone else would see it and understand why I do not always say hello or stay away when I feel the worst.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply