Beauty Daily Fashion Work

Anxiety is a bish

Dom flesta utav er förstår kanske inte vad jag menar men den senaste har mitt huvud känts spänt, typ som att det är överfullt och extremt tungt. Ångest. En ren bitch! Ångest över allt. Alla och inget. Det är sjukt jobbigt ibland (läs ofta, alltid, jämt) att leva i en kropp med en hjärna som inte alltid samarbetar eller kan stänga av. Känner extremt mycket press att vara en perfekt mamma, fru, vän, allt. Fan till och med en bra fiende ska man vara… Min ambition är att varje dag göra något litet som kan ta mig eller mina barn framåt i livet, oftast klarar jag det men ibland är det tungt. Typ som när min äldsta son med autism, adhd, dcd och lindrig utvecklingsstörning har det tufft och mår dåligt. Då brister allt, för oss båda men självklart mest för honom. Problemet är bara det att jag inte får brista, för då brister verkligen allt. Och så kommer den där jäkla ångesten igen, över att inte klara nåt. Inte orka något, inte kunna något. Och allt bara faller för huvudet är så tyngt med måsten, ska:n och borde. Tänk den som bara fick vara.

Jag är glad i alla fall över de fina människorna jag har i mitt liv. Familjen. Vännerna. Klienterna. Alla. Ni ger en ångest drabbad själ ro. Tack för er. Alla.

Har ni något plats ni finner extra ro i? Jag har min läshörna som jag gärna sitter i även om jag inte läser så mycket längre. Även min nyinredda kontorsdel hemma i vardagsrummet ger mig ro. Här sitter jag och bara är. Skriver. Och gör. Här mår jag bra.

Most of you may not understand what I mean but lately my head has felt tense, like being overwhelmed and extremely heavy. Anxiety. A pure bitch! Anxiety about everything. All and nothing. It is sometimes difficult (read often, always, all the time) to live in a body with a brain that does not always work together or can shut down. Feeling extremely pressured to be a perfect mom, wife, friend, everything. Even to be a good enemy… My ambition is to do something small every day that can bring my children or children further in life, usually I can do it, but sometimes it’s hard. Kind of like when my oldest son with autism, adhd, dcd and mild developmental disorder is in a tough and bad state. Then everything is falls, for both of us but of course mostly for him. The problem is just that I can not break, because then everything really breaks. And then that stupid anxiety comes again, about not being able to do anything. Do not having the energy for anything, not knowing anything. And everything just falls because the head is so heavy with all these must:s, should:s and would:s. What a joy to just be.

I’m happy about the nice people I have in my life. Family. Friends. Clients. All. You give a soul affected by anxiety serenity. Thank God for you. All.

Do you have any place you will find extra peace in? I have my reading corner, which I like to sit in, although I do not read so much anymore. Also my newly decorated office space at home in the living room gives me peace. Here I sit and just be. Write. And does. Here I feel good.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply